You are currently viewing Kokie mokesčiai laukia pardavus nekilnojamąjį turtą?

Kaip apmokestinamos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos?

Dažnam, parduodančiam savo nekilnojamąjį turtą, kyla klausimas, kiek man teks mokėti valstybei? Arba kokiais atvejais jokio mokesčio mokėti nereikia?

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) yra apskaičiuojamas taip:

GPM = (pardavimo pajamos* – įsigijimo kaina** – privalomi mokėjimai***) x 15 proc.

Kur:

*pardavimo pajamos – tai suma, už kurią pardavėte nekilnojamąjį turtą;
**įsigijimo kaina – nekilnojamojo turto pirkimo kaina, o kai turtas įsigytas kitu (ne pirkimo) būdu jo įsigijimo kaina nustatoma pagal teisės aktuose nustatytas taisykles.

***privalomi mokėjimai – tai išlaidos, kurios privalomai patiriamos parduodant turtą (pvz., atlygis notarams, mokestis už VĮ Registrų centro atliekamus registravimo veiksmus ir pan.).

Nekilnojamojo turto pardavimo pajamoms apmokestinti taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, tačiau jeigu šių ir kitų su darbo santykiais nesusijusių apmokestinamųjų pajamų metinė suma viršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio (VDU) sumą (2022 m. 120 VDU 180492 Eur; 2021 m. 120 VDU 162324 Eur; 2020 m. 120 VDU 148968 Eur; 2019 m. 120 VDU 136344 Eur), tuomet šį dydį viršijanti pajamų dalis apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Į 120  VDU metinę pajamų sumą neįskaičiuojamos individualios veiklos pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno, autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio, tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) pajamos už vadovavimą.

Kokiais atvejais nekilnojamojo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos?

Nekilnojamojo turto (pvz., buto, namo, žemės sklypo) pardavimo pajamos neapmokestinamos jeigu:

  • nekilnojamąjį turtą išlaikėte nuosavybėje ne mažiau kaip 10 metų arba;
  • ne mažiau kaip 2 metus iki pardavimo deklaravote gyvenamąją vietą parduodamame bute ar gyvenamajame name arba;
  • deklaravote gyvenamąją vietą parduodamame bute ar gyvenamajame name trumpiau nei 2 metus, tačiau per vienerius metus nusipirkote kitą būstą ir jame deklaravote gyvenamąją vietą.

Iki kada reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM)?

Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotą GPM turite sumokėti iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos, t. y. metams, kuriais gautos pajamos, pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d.

 

Savo klientus visada preliminariai konsultuojame mokestiniais klausimais.

 

Sells.lt komanda

info@sells.lt

+370 614 99969